Чужди езици с фар.com

Как да научите чужд език? Как да постигнете по бързи резултати? Всичко на този портал.

Английски език през годините език на бъдещето

Английският език има велика история и светло бъдеще. Английски език се заражда в комбинация от няколко други езика, но наред с това и дава много от себе си на други такива. Може да се каже, че английският език е сбор, комбинация от лексика на различни народностни говори, сред, които шотландски нотки, немски примес, холандски частици, френския привкус и други. Английския език се заражда в резултат от няколкото англосаксонски говора, а с времето бива моделиран от близки до него езици. Сходността на английският език с няколко европейски езика, го налага и като официално говорим не само за страните членки на Европейският съюз, но и за много други такива.

В миналото, от XVI век и в резултат от колонизацията английския става част от страни в Африка, Северна Америка, Австралия и Индия. За това свидетелства оформянето на познатия ни днес съвременен английски език.

В резултат от множеството чуждици езика английски бива променян, както през годините, така и днес. Той пропива до всяко кътче на планетата ни и от бързината, с която хората го научават бива леко видоизменян.

Във Великобритания промените, които стават в на английският език са съвсем слабо забележими и това го налага като официален и правилен. За американският вариант на английски език се забелязва силно орязване на форми, но това го отличава като запазена марка.

В света на високи технологии и възможност за комуникация на английски език спомагат чуждици и доми и изрази да бъдат съкращавани, с цел да е по-лесно и по-бързо приложим. Това да голяма степен променя езика. Довежда се до граматични промени, в които дори се губи рода. Английският езика постоянно еволюира.

Промените обаче, колкото полезни така и силно вредящи са на езика. Съкращенията и видоизмененията губят една част от чара му. Това обаче го прави по-достъпен, по-модерен и езика на бъдещето.

Дали съвременният начин на комуникация обаче няма да измени някогашният английски език, вкарвайки го в съвсем нови норми, можем само да гадаем.